Artykuły

Sortuj według

Statystyka i geografia prasy polskiej 1832–1918

Tom 58, Numer 4 (224), s. 860-882
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.057.4296

Prasa Wielkiej Emigracji (1832–1870) w polskim prasoznawstwie

Tom 56, Numer 3 (215), s. 389–400
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.022.1384

Selekcyjna bibliografia publikacji Sylwestra Dzikiego za lata 1958–2012

Tom 55, Numer 4 (212), s. 84-115
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.012.0715

Prasa polska na początku doby zaborów (1795–1815) jako obiekt refleksji historycznej

Tom 55, Numer 3 (211), s. 76-82
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.005.0757

Selekcyjna bibliografia publikacji Tomasza Gobana-Klasa za lata 1968-2012

Tom 56, Numer 1 (213), s. 130-169
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.010.1028

Z historii mediów

The first Polish children’s magazines (1824-1830)

Tom 60, Numer 4 (232), s. 880–903
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.050.8192

Ignacy S. Fiut jako medioznawca

Media – filozofia – literatura. Analiza bibliometryczno-dokumentacyjna dorobku Ignacego S. Fiuta za lata 1980–2018

Tom 61, Numer 4 (236), s. 660-695
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.038.10396

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka. Studium bibliometryczno-dokumentacyjne 

Tom 62, Numer 2 (238), s. 33-86
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.011.10536