Artykuły

Sortuj według

Polish exports and the impact of global slowdown (2008–2012). An identification of Polish export hits

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 663–674
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.049.2434

Artykuły

Handlowa neutralność w reżimie światowej Organizacji Handlu. Przypadek Mongolii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2012, Zeszyt 2, s. 130-149
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.12.022.2045