Artykuły

Sortuj według

Alternatywne metody zarządzania organizacją i treścią w mediach obywatelskich

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 2, s. 113-140
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.009.2300