Artykuły

Sortuj według

Komunikowanie lokalne wobec nowych możliwości i oczekiwań. Prasa drukowana czy elektroniczna?

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 22–42
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.002.2137

Samorządowcy czy dziennikarze? Komunikowanie w społeczności lokalnej

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 9-23
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.001.0753

Czy zmiany w funkcjonowaniu prasy lokalnej są konieczne? Dyskusja wokół modeli prasy samorządowej i prywatnej

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 153-168
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.029.12047

Jaka będzie prasa po pandemii? Próba diagnozy wstępnej (stan na styczeń 2021)

Media Biznes Kultura, 2021, Numer 2 (11) 2021, s. 169-184
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/25442554.MBK.21.021.15162

Z problemów aktualnych

Prasa lokalna w dobie nowych technologii. Analiza wybranych przykładów

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 451–467
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.028.7325