Artykuły

Sortuj według

Zmiana modelu finansowania prasy

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 408–423
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.027.5431

Rynek radiowy w Polsce w latach 2001–2011

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 30-53
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.010.0713

Sposoby badania wartości ekonomicznej mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 55–68
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.004.11512

Kondycja finansowa prywatnych wydawców tygodników lokalnych

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 233-246
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.015.11341