Artykuły

Sortuj według

Przełamując bariery przekładu audiowizualnego: o tłumaczu telewizyjnym jako twórcy i tworzywie

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 40-49
Data publikacji online: 2009

Artykuły

Metaforyzacja w slangu chińskim 汉语俚语中的比喻

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2012, Zeszyt 1 , s. 83-92
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.12.007.2030