Próby studenckie

Sortuj według

Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie inwestycji koreańskich. Szanse i zagrożenia

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2012, Zeszyt 1 , s. 138-152
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.12.011.2034