Artykuły

Sortuj według

Polityka jednego dziecka i jej wpływ na strukturę demograficzną Chińskiej Republiki Ludowej

Numer 1 (25), s. 51–62
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.005.2178

Sprawozdania i recenzje

Synaxis Baltica, Tallin, Estonia 2007

Tom 9, s. 173-179
Data publikacji online: 2008

Synaxis Baltica – Poczdam – Berlin, Niemcy 2009

Tom 10, s. 337-334
Data publikacji online: 2009