CV:

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Artykuły

Sortuj według

Muzeum bez murów

Tom 10, s. 85-94
Data publikacji online: 22 stycznia 2009

Rola serwisów internetowych jako narzędzi oceny dorobku naukowego. Przykład wykorzystania serwisów Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu przez wybranych polskich reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach

Tom 63, Numer 4 (244), s. 9-35
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.028.12694

Budżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej w obszarze kultury 

Tom 20, Numer 1, s. 57-77
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.004.10337

Artykuły i rozprawy

Fake newsy na temat wojny w Ukrainie w świetle projektu „Zgłoś Trolla”

Tom 66, Numer 1 (253), s. 11–32
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.002.17194