Artykuły

Sortuj według

Internacjonalizacja walut krajów emerging markets jako nowe zjawisko w finansach międzynarodowych

Tom 33, s. 323–339
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.023.2408

Akumulacja rezerw walutowych jako determinanta nierównowagi na rachunku obrotów bieżących

Tom 32, s. 40-53
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23539496IB.13.003.2639