Artykuły

Sortuj według

Strategia internacjonalizacji sieciowej. Model ekspansji korporacji transnarodowych

Tom 35/2, s. 271–283
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.063.5644

Interdyscyplinarność współczesnej teorii przedsiębiorstwa – implikacje dla strategii konkurencyjności w dobie globalizacji

Tom 33, s. 406–418
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.029.2414

Adjustment of corporate organizational structure to the demands of competition in fast changing global economy

Tom 32, s. 175–186
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23539496IB.13.012.2648