Artykuły

Sortuj według

Advantages and disadvantages of international virtual project teams

Tom 36, s. 275-287
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.019.7467

Inteligencja kulturowa jako ważny atrybut globalnych menedżerów

Tom 35/2, s. 295–308
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.065.5646

Znaczenie inteligencji kulturowej w kierowaniu zespołami międzynarodowymi

Tom 34, s. 136–151
Data publikacji online: 26 listopada 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.011.3984

Expatriates facing culture shock and reverse culture shock

Tom 33, s. 555–570
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.041.2426

Istota i konsekwencje ekonomiczne wypalenia zawodowego

Tom 32, s. 187–201
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23539496IB.13.013.2649

CHALLENGES OF ENTERPRISES IN GLOBAL ECONOMY

Ocena wpływu programu Erasmus na poziom inteligencji kulturowej studentów zagranicznych studiujących w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego

Tom 37, s. 436–445
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.032.9405