Eugeniusz Kurzawa

CV:

Gazeta Lubuska

Kronika

Sortuj według

Ogólnopolskie Konfrontacje Dziennikarzy Pism Regionalnych. Wspomnienie

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 848–852
Data publikacji online: 5 lutego 2015

Opisał czasopisma studenckie. Wspomnienie o Andrzeju K. Waśkiewiczu (1941–2012)

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 172-173
Data publikacji online: 14 grudnia 2012