Artykuły

Sortuj według

Zastosowanie scoringu kredytowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

International Business and Global Economy, 2013, Tom 32, s. 253–268
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23539496IB.13.017.2653

Motywy i uwarunkowania chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 158-173
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.025.12143