Artykuły

Sortuj według

Wewnątrzrodzinne predyktory obronnych strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacji konfliktu społecznego

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 1, s. 67–83
Data publikacji online: 26 maja 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.004.1726

Strategia agresywnego radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego. Analiza osobowościowych i rodzinnych uwarunkowań

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 4, s. 25–40
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/20843879PR.18.020.9949

Artykuły empiryczne

Adolescent Coping Strategies in Social Conflict in Relation to Self-Esteem and Cognitive Appraisal of a Conflict

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 31-48
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.002.11999