Artykuły

Sortuj według

Liczenie na palcach w ontogenezie i jego znaczenie  dla rozwoju kompetencji matematycznych

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 23–33
Data publikacji online: 3 listopada 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.014.3803

Sprawozdania i recenzje