Artykuły

Sortuj według

Subiektywna ocena masy ciała a zachowania żywieniowe kobiet w wieku prokreacyjnym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 3, s. 284–291
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.023.2162