Artykuły

Sortuj według

Program Profilaktyki Alergii – model opieki nad dzieckiem z alergią i/lub nietolerancja pokarmową - opracowany na podstawie wieloletnich badań społecznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 3, s. 245–249
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.024.2163