Artykuły

Sortuj według

Wpływ muzyki na odbiór upływu czasu u młodzieży

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 53–64
Data publikacji online: 28 maja 2009

Artykuły empiryczne

Związki temperamentu z wybranymi cechami wspomnień autobiograficznych

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 41-58
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.011.15134