Artykuły

Sortuj według

Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2012, Tom 31(2), s. 79-105
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/23539496IB.12.005.2630

CHALLENGES OF ENTERPRISES IN GLOBAL ECONOMY

Innovation as a determinant of SMEs competitiveness in Poland

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 421–435
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.031.9404