Artykuły

Sortuj według

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów bałtyckich

Tom 36, s. 128-143
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.009.7457

Działalność innowacyjna litewskich przedsiębiorstw w dobie globalizacji

Tom 35/2, s. 350–366
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.069.5650

Konkurencyjność systemu podatkowego Litwy na tle krajów Unii Europejskiej

Tom 33, s. 125–139
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.009.2394

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie w latach 2006–2012

Tom 31(2), s. 106-134
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/23539496IB.12.006.2631

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO HANDLU I FINANSÓW

Pozycja konkurencyjna Litwy w wymianie towarowej z krajami pozaunijnymi

Tom 37, s. 258–271
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.018.9391