Stanowisko naukowe:

dr hab., prof. UwB

Artykuły

Sortuj według

Litwa w strefie euro. Proces wejścia i skutki inflacyjne wprowadzenia nowej waluty

Tom 36, s. 171-182
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.012.7460

Handel zagraniczny Litwy w latach 2005–2014 [PDF PL]

Tom 35/1, s. 370–389
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.027.5608

Trendy w emigracji siły roboczej krajów bałtyckich w latach 2003–2013

Tom 33, s. 140–153
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.010.2395

Zróżnicowanie dochodowe na Litwie w latach 2000–2011. Wybrane zagadnienia

Tom 31(2), s. 135-158
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/23539496IB.12.007.2632

WYZWANIA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH

Procesy integracyjne a spójność społeczno-gospodarcza regionów na przykładzie Litwy

Tom 37, s. 554–567
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.041.9414