Artykuły

Sortuj według

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad nową regulacją małżeństw katolickich w 1814 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 467–491
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.020.8074

Miejsce resortu spraw wewnętrznych w administracji Księstwa Warszawskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 405–422
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.024.1699

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część I

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 239–275
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.024.11131

The Work of the Civil Reform Committee on the New Regulation of Catholic Marriages in 1814

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2018, s. 179-203
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.036.9124

Czy Konstytucja 3 maja stanowiła źródło inspiracji dla XIX-wiecznych polskich projektów konstytucyjnych? Problem wykorzystania dziedzictwa prawnego w pracach nad reformami ustrojowymi 1815 i 1831 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Ahead of Print 4 (2022), Zeszyt 4,
Data publikacji online: 2022

Edycje źródłowe

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część II

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 387-419
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.014.10935

Prawo małżeńskie w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 591-607
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.029.11647

Plan kodeksu cywilnego i projekt utworzenia komisji kodyfikacyjnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

, s. 345-387
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.025.12521

Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część I (postępowanie zasadnicze)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, , Zeszyt 1, s. 83–115
DOI 10.4467/20844131KS.21.005.13272

Plan kodeksu cywilnego i projekt utworzenia komisji kodyfikacyjnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 345–387
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.025.12521

Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część II (postępowanie egzekucyjne)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 569-589
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.048.14474