Artykuły

Sortuj według

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad nową regulacją małżeństw katolickich w 1814 r.

Zeszyt 3, s. 467–491
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.020.8074

Miejsce resortu spraw wewnętrznych w administracji Księstwa Warszawskiego

Tom 6, Zeszyt 4, s. 405–422
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.024.1699

Was the Constitution of 3 May 1791 a Source of Inspiration for 19th Century Polish Constitutional Drafts? The Problem of Using Polish Constitutional Heritage in the Congress Kingdom of Poland in 1815 and 1831

Zeszyt specjalny,
Data publikacji online: 2023

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część I

Zeszyt 2, s. 239–275
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.024.11131

The Work of the Civil Reform Committee on the New Regulation of Catholic Marriages in 1814

Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2018, s. 179-203
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.036.9124

Czy Konstytucja 3 maja stanowiła źródło inspiracji dla XIX-wiecznych polskich projektów konstytucyjnych? Problem wykorzystania dziedzictwa prawnego w pracach nad reformami ustrojowymi 1815 i 1831 r.

Zeszyt 4, s. 505-518
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.036.16733

Edycje źródłowe

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część II

Zeszyt 3, s. 387-419
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.014.10935

Prawo małżeńskie w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Zeszyt 4, s. 591-607
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.029.11647

Plan kodeksu cywilnego i projekt utworzenia komisji kodyfikacyjnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

, s. 345-387
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.025.12521

Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część I (postępowanie zasadnicze)

Zeszyt 1, s. 83–115
DOI 10.4467/20844131KS.21.005.13272

Plan kodeksu cywilnego i projekt utworzenia komisji kodyfikacyjnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Zeszyt 3, s. 345–387
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.025.12521

Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część II (postępowanie egzekucyjne)

Zeszyt 4, s. 569-589
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.048.14474