Artykuły

Sortuj według

Wpływ zastosowania rastrowej mapy CORINE Land Cover na średnią wartość parametru CN modelu SCS

Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, s. 3-11
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.142.2101

Application of a geomorphological model to determination of design floods in ungauged catchments

Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, s. 59-67
Data publikacji online: 2 lutego 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.146.2105