CV:

Zakład Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Artykuły

Sortuj według

Wzajemne przywiązanie partnerów i wsparcie a ich satysfakcja z życia na różnych etapach rozwoju rodziny

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 2, s. 55-69
Data publikacji online: 28 września 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.010.7042

Przywiązanie w dorosłości a jakość funkcjonowania w bliskim związku emocjonalnym w świetle wybranych wyników badań

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 41-52
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.009.5087

The Quality of Relationships Inventory – polska adaptacja 

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 91-105
Data publikacji online: 18 czerwca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.006.3478

Stres i postawy rodzicielskie matek i ojców osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 2, s. 79-90
Data publikacji online: 30 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.012.1185

Jakość związku partnerskiego a satysfakcja z życia młodych matek – mediacyjna rola samooceny

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 49–65
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.010.8944

Samoocena i styl przywiązania jako predyktory oceny zachowań komunikacyjnych własnych oraz partnera

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 65–82
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.017.9358

Artykuły empiryczne

Jakość więzi z dzieckiem i prężność matek a ich satysfakcja z życia

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 23-38
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.020.11726

Przywiązanie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii a jakość ich relacji z rodzicami – mediacyjna rola prężności

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.004.12001

Związki wymiarów pozabezpiecznego przywiązania z zasobami osobistymi i satysfakcją z życia u osób ze schizofrenią

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 67-84
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.028.15484

Sprawozdania i recenzje

Recenzja: Iwona Janicka, Hanna Liberska (red. nauk.) (2014), Psychologia rodziny

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 2, s. 109–111
Data publikacji online: 23 lipca 2015