Artykuły

Sortuj według

The influence of temperature on thixotropic behaviour of cement mortar

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 1-B (5) 2014, s. 55-64
Data publikacji online: 10 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.083.2533

The influence of composition on thixotropic behaviour of cement mortar

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 1-B (5) 2014, s. 21-28
Data publikacji online: 10 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.079.2529

Designing the composition of concrete mixtures based on properties of mortar

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 1-B (5) 2014, s. 29-37
Data publikacji online: 10 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.080.2530