Artykuły

Sortuj według

“Patch and Diamond.” Norwid, Hopkins, Dickinson and Their New Poetics

Numer 4 (26) 2016: Tadeusz Boy-Żeleński: potyczki, rewizje, powroty, s. 59–73
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.032.5149

A Fly Trapped in Amber. On Czesław Miłosz’s America and His Imagination

Issue 25/2011 - Between Miłosz and Milosz, s. 45-58
Data publikacji online: 2 sierpnia 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.015.1204

Rozmowa „Wielogłosu”: O problemach współczesnej komparatystyki

Numer 1-2 (7-8) 2010: Komparatystyka dziś, s. 7-38
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Komparatystyka i egzystencja

Numer 1-2 (7-8) 2010: Komparatystyka dziś, s. 54-67
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Mucha uwięziona w bursztynie. O Ameryce i wyobraźni Miłosza

Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 46-58
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.003.0430