Informacje o autorze:

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły

Sortuj według

Strategie ochrony i identyfikacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego – działania w ramach narodowych polityk kulturalnych a zaangażowanie lokalnych społeczności

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 215-229
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.014.5068

Programming the Intangible Cultural Heritage of the City – Paradigms and Perception. The Case of the Ancient City of Nessebar

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 18–34
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.002.5042

Problematyka prawnej ochrony dziedzictwa niematerialnego na przykładzie przejawów folkloru

Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15, Numer 1, s. 29–38
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843976ZK.14.003.2144

Dziedzictwo kulturowe w instytucjach kultury

Koncepcje nowej muzeologii, w kontekście zarządzania kulturą niematerialną i własnością intelektualną w instytucjach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 173-194
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.011.7103