Artykuły

Sortuj według

Uwagi nad książkią Iwana Pankewycza, Tradycja wybieralności władz w Ukrainie (Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 2015, 488 s.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 447–451
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.020.5860

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 2, s. 267–270
Data publikacji online: 19 września 2016

Nowe badania nad działalnością kopnych (kupnych) sądów w XIV–XVIII w. (Marian Bedrij, Kopni sudy na ukrajinskich zemlach u 14–18 st.: istorykoprawowe doslidżennia,Lviv, Halyc’kyj drukar, 2014, 264 ss.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 453–456
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.028.4888

Constitutional and Legal History Works of Ukrainian Scholars in 2000-2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 67–94
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.004.8964

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2021

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 489-491
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.033.16181

Kronika wydarzeń naukowych

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 293–295
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.018.8782

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 407-411
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.028.12524

Recenzje

Przegląd monografii Wołodymyra Kahnycha Prawnicza edukacja i nauka na Uniwersytecie Lwowskim (1661–1939), Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów 2016, 320 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 543–547
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Kronika naukowa za rok 2013

A Brief Review of Scientific Events in Legal History in Ukraine in 2013

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 675–678
Data publikacji online: 12 maja 2015

Kronika wydarzeń naukowych

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 381–385
Data publikacji online: 31 października 2017

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 455-458
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.019.10940

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 429-431
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.036.14101