Artykuły

Sortuj według

"A Discarded Tire by the Road": Miłosz Settles up with Ginsberg

Przekładaniec, Issue 25/2011 - Between Miłosz and Milosz, s. 133-145
Data publikacji online: 2 sierpnia 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.020.1209

Niepotrzebna opona na skraju drogi, czyli Miłosz rozlicza się z Ginsbergiem

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 142-154
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.009.0436

Jak zobaczyć Jądro ciemności, czyli o intersemiotycznym przekładzie powieści Conrada

Przekładaniec, 2017, Numer 34 - Słowo i obraz w przekładzie 1, s. 36-52
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.17.002.8208

Transfer czy osmoza. Literatura polska w angloamerykańskiej literaturze światowej

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 15-27
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.003.12216

To See Heart of Darkness. On the Intersemiotic Translation of Joseph Conrad’s Novel

Przekładaniec, 2018, 2018 - Word and Image in Translation, s. 36–51
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.010.9832

Varia

Tłumacz jako problem poezji konkretnej

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 198–213
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.011.13593