Artykuły

Sortuj według

Wielokrotni rozwodnicy na wokandzie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918–1945

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 287–298
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.025.2266

O dwóch krakowskich przedwojennych procesach separacyjnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 213-231
Data publikacji online: 2008

Post-Austrian Divorce Law in Małopolska from 1918 to 1945. Selected Issues

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 319-359
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.011.10932

Sądownictwo dominialne w dobrach koprzywnickiego klasztoru cystersów do 1819 r. Wybrane zagadnienia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 121-151
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.013.12056

Attempts to Codify Personal Matrimony Law in the Second Polish Republic. A Fiasco or Perhaps a Success?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 261-273
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.018.15721

Uwagi nad książką Piotra Z. Pomianowskiego, pt. „Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808–1852”, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2018, 449 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 277–291
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.025.11132

Artykuły recenzyjne

Kronika wydarzeń naukowych