Artykuły

Sortuj według

Kilka uwag na marginesie dyskusji o „dotkliwej nieobecności” lub: When I see a spade

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 164-167
Data publikacji online: 2009

"For here have we no continuing city, but we seek one to come." Friends United by Exile: On the Correspondence of Czesław Miłosz and Thomas Merton

Przekładaniec, Issue 25/2011 - Between Miłosz and Milosz, s. 171-184
Data publikacji online: 2 sierpnia 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.023.1212

Albowiem nie mamy tu miasta trwającego, ale przyszłego szukamy. Przyjaciele złączeni wygnaniem: o korespondencji Czesława Miłosza z Thomasem Mertonem

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 177-188
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.012.0439

„Zobaczyć świat w ziarenku piasku”. Przyczynek do refleksji nad „literaturą a religią” z perspektywy pogranicznej

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 291–304
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.029.9900

Recenzje

An Unrecognised Face of Literary Modernism (Joanna Rzepa, Modernism and Theology: Rainer Maria Rilke, T.S. Eliot, Czesław Miłosz, Palgrave Studies in Modern European Literature, Palgrave Macmillan, Cham 2021, pp. 438)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 452-465
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.034.16548

Dialogi poetyckie

Język, cierpienie, milczenie. Czesław Miłosz a poezja Geoffreya Hilla

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 236–258
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.015.0848

Inne