Artykuły

Sortuj według

Przekład w służbie studiów literackich: Waleria Marrené-Morżkowska

47,
Data publikacji online: 2023

Polish Seventeenth-Century Translations of Jesuit Accounts from the Far East in the Context of Translation History

2019 - Translation History in the Polish Context, s. 7–27
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.001.11259

Siedemnastowieczne polskie tłumaczenia jezuickich relacji z misji na Dalekim Wschodzie w kontekście problematyki historii przekładu

36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 25–43
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.002.9544

Przekład na scenie

Jak tłumaczyć dialekt we włoskich tekstach teatralnych

Numer 31 - Przekład na scenie, s. 154-168
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/16891864PC.15.026.4955

Lektury

Jak przekładać „wielkich”? Polscy tłumacze wobec mistrzów francuskiego klasycyzmu

45, s. 157-168
Data publikacji online: 14 kwietnia 2023
DOI 10.4467/16891864PC.22.014.17175

Prezentacje

Przekład literatury włoskiej w staropolszczyźnie na tle porównawczym

Numer 21 - Historie przekładów, s. 78-93
Data publikacji online: 2010