CV:

adiunkt; kierownik Zakładu Glottodydaktyki; koordynator praktyk dydaktycznych; kierownik Pracowni Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej UW

Artykuły

Sortuj według

Edukacyjne znaczenie napisów w tekście audiowizualnym

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 106-116
Data publikacji online: 2009