Artykuły

Sortuj według

Krytyczna analiza metody RCT w kontekście oceny efektywności polityk publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 15–28
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.002.2175

Zarządzanie różnorodnością jako wyzwanie dla organizacji związanych z kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 453–470
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.18.026.10520