Artykuły

Sortuj według

Wanda – sarmacka amazonka w poezji łacińskiej w Polsce  Od Jana z Wiślicy do Jana Kochanowskiego

Terminus, 2014, Tom 16, Zeszyt 1 (30), s. 71-91
Data publikacji online: 9 września 2014
DOI 10.4467/20843844TE.14.003.2371