Artykuły

Sortuj według

Zmiany motywów wyboru zawodu dziennikarskiego w Polsce

Tom 59, Numer 2 (226), s. 393–407
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.026.5430

Teoretyczne podstawy badań nad wydarzeniami medialnymi

Tom 57, Numer 1 (217), s. 1–21
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.001.2136

Obywatele w środowisku informacji politycznej: obszary badań i wyzwania metodologiczne

Tom 66, Numer 4 (256), s. 11-26
Data publikacji online: 13 grudnia 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.036.18670

Factors Affecting Self-Censorship Among Polish Journalists

Tom 64, Numer 2 (246), s. 49–63
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.010.13475