Artykuły

Sortuj według

Czesi w Galicji Wschodniej w XIX wieku: społeczeństwo, gospodarka, kultura 

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 61–75
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.004.2198

Studia

Cracow in the life and work of Edvard Jelínek

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 769-785
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.045.11661