Artykuły

Sortuj według

Stefan Pachnowski jako działacz Związku Miast Polskich w latach 1927–1935

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 123–146
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.008.2202