Artykuły

Sortuj według

Syntactic Abilities in Old Age and Their Relation to Working Memory and Cognitive Flexibility

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 2, s. 45–53
Data publikacji online: 28 września 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.009.7041

Natura, mechanizmy neurofizjologiczne i zmiany rozwojowe funkcji zarządzających

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 9–27
Data publikacji online: 6 marca 2014
DOI 10.4467/20843879PR.13.019.1720

Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 47–61
Data publikacji online: 6 marca 2014
DOI 10.4467/20843879PR.13.021.1722

Wspomnienie o doktorze Janie Łuczyńskim (1957–2010)

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 7-8
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Strategie komunikacyjne stosowane przez matki w interakcji z małym dzieckiem

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 1, s. 47-60
Data publikacji online: 1 czerwca 2010

Funkcje zarządzające u osób w wieku senioralnym o różnym poziomie potrzeb edukacyjnych

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 85-98
Data publikacji online: 5 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.005.0178

Artykuły empiryczne

Umiejętność operowania wiedzą i wyższe funkcje poznawcze uczniów edukacji domowej

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 77–99
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.028.13436

Raporty z badań

Znaczenie zasobów poznawczych dla poziomu funkcji zarządzających w wieku senioralnym

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 83–93
Data publikacji online: 6 marca 2014

Sprawozdania i recenzje

Czy warto dzisiaj czytać dzieła klasyków?

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 101-111
Data publikacji online: 11 marca 2015

Recenzja: Eduardo Marti, Cyntia Rodriguez (red.). 2012, After Piaget

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 113-122
Data publikacji online: 6 marca 2014

Jubileusz Profesor Idy Kurcz

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 113–116
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.031.13924

Sprawozdania i recenzje

Jan Wnęk, 2012, Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra – JR

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 1, s. 105-113
Data publikacji online: 25 lutego 2013