Artykuły

Sortuj według

„Dzieci w widowisku mężczyzn”? Realizacja biernego prawa wyborczego przez kobiety z województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 177–197
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.010.5870

Konferencja naukowa poświęcona pamięci Prof. Andrzeja Gawrońskiego (Przemyśl, 1 kwietnia 2016 r.)

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 381-385
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.016.6159

Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 387-392
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.017.6160

The Experience of Mobility Outside Galicia Before and After World War I – War Refugees Example

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 107–125
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4929

Uczeni przeciw „milczącej otchłani”. Współpraca Moniki M. Gardner i Romana Dyboskiego na rzecz sprawy polskiej w Wielkiej Brytanii 

Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), s. 101–122
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.007.2201

English and German studies at the Jagiellonian University between the two World Wars: The ideal of a scholar and challenges of reality

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 317–338
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.016.7818

Międzynarodowa konferencja naukowa „Intellectuals and the First World War: Central European Perspective”

Studia Historiae Scientiarum, 16 (2017), s. 447-454
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543702XSHS.17.018.7719

NAUKA W POLSCE

Ludzie wobec wyzwań epoki: anglistyka w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1945–1952 – zarys problematyki

Studia Historiae Scientiarum, 17 (2018), s. 151-174
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543702XSHS.18.007.9327

NAUKA BEZ GRANIC

Nieznane polonika kanadyjskie – William John Rose i jego archiwalna spuścizna

Studia Historiae Scientiarum, 18 (2019), s. 315-326
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/2543702XSHS.19.011.11017

Polsko-amerykańskie ślady współpracy. Korespondencja Eileen i Floriana Znanieckich w zbiorach archiwalnych Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, część 1

Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), s. 443-488
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543702XSHS.20.014.12570

KRONIKA NAUKOWA

Opracowania badawcze

Wincenty Lutosławski i jego zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi Ameryki w świetle korespondencji z Fundacją Kościuszkowską

Studia Historiae Scientiarum, XIV (2015), s. 81-97
Data publikacji online: 27 czerwca 2016
DOI 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.005.5261

Nowości wydawnicze

Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867–1914)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 175-180
Data publikacji online: 5 czerwca 2015