Artykuły

Sortuj według

„Dzieci w widowisku mężczyzn”? Realizacja biernego prawa wyborczego przez kobiety z województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej

Numer 144 (1), s. 177–197
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.010.5870

Konferencja naukowa poświęcona pamięci Prof. Andrzeja Gawrońskiego (Przemyśl, 1 kwietnia 2016 r.)

15 (2016), s. 381-385
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.016.6159

Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

15 (2016), s. 387-392
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.017.6160

The Experience of Mobility Outside Galicia Before and After World War I – War Refugees Example

Numer 143 (1), s. 107–125
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4929

Uczeni przeciw „milczącej otchłani”. Współpraca Moniki M. Gardner i Romana Dyboskiego na rzecz sprawy polskiej w Wielkiej Brytanii 

Numer 141 (1), s. 101–122
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/20844069PH.14.007.2201

W stulecie powołania Katedry Historii Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim 1920–2020

Numer 149 (3), s. 415-417
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.022.16114

Zakład Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego – wobec wyzwań nauki na początku trzeciego milenium

Numer 149 (3), s. 517-551
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.026.16118

English and German studies at the Jagiellonian University between the two World Wars: The ideal of a scholar and challenges of reality

Numer 145 (2), s. 317–338
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.016.7818

Międzynarodowa konferencja naukowa „Intellectuals and the First World War: Central European Perspective”

16 (2017), s. 447-454
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543702XSHS.17.018.7719

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Andrzej Chwalba i jego związki z Przemyślem

4 (28) 2022 - numer specjalny, s. 5-16
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24497347RPH.22.001.16624

II. ŹRÓDŁA

Pochwała jako tekst historyczny – życiorys Bohdana Zahajkewycza

1 (27) 2022, s. 403-449
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24497347RPH.22.026.16651

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

W poszukiwaniu prawdy o tym, co jest przedmiotem badań. Profesor Maria Wichowa w moich oczach

2 (25) 2021, s. 5-14
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/24497363RPLJ.21.001.14624

RECENZJE

KRONIKA

Recenzja książki: Wojciech Narębski, „Saga rodu Narębskich”, red. Maciej Łyszczarz, Marzena Włodek, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2020

Rok LXVI (2021), s. 253-256
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.015.16097

NAUKA W POLSCE

Ludzie wobec wyzwań epoki: anglistyka w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1945–1952 – zarys problematyki

17 (2018), s. 151-174
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543702XSHS.18.007.9327

NAUKA BEZ GRANIC

Nieznane polonika kanadyjskie – William John Rose i jego archiwalna spuścizna

18 (2019), s. 315-326
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/2543702XSHS.19.011.11017

Polsko-amerykańskie ślady współpracy. Korespondencja Eileen i Floriana Znanieckich w zbiorach archiwalnych Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, część 1

19 (2020), s. 443-488
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543702XSHS.20.014.12570

KRONIKA NAUKOWA

Opracowania badawcze

Wincenty Lutosławski i jego zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi Ameryki w świetle korespondencji z Fundacją Kościuszkowską

XIV (2015), s. 81-97
Data publikacji online: 27 czerwca 2016
DOI 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.005.5261

Artykuły recenzyjne

Nowości wydawnicze

Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867–1914)

Numer 142 (1), s. 175-180
Data publikacji online: 5 czerwca 2015

Biogramy

Henryk Barycz

Numer 149 (3), s. 561-568
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Renata Dutkowa

Numer 149 (3), s. 597-602
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Andrzej Kazimierz Banach

Numer 149 (3), s. 611-615
Data publikacji online: 30 listopada 2022