Artykuły

Sortuj według

Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego oraz ochrona zasobów cyfrowych

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 4, s. 201–214
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.013.2890

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w świetle najnowszych dyrektyw unijnych. Zagrożenia dla kultury i praw majątkowych twórców

Zarządzanie Mediami, Tom 1, Numer 3, s. 183–200
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23540214ZM.13.012.2889

Opłaty reprograficzne w polskim prawie autorskim jako forma zarządzania kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15, Numer 2, s. 131–149
Data publikacji online: 16 września 2014
DOI 10.4467/20843976ZK.14.012.2220