Artykuły

Sortuj według

Zastosowanie Animowanego Kwestionariusza Najbardziej – Najmniej Ważne do badania wartości w okresie późnego dzieciństwa

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 73-89
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.023.6000

Kwestionariuszowy pomiar pięciu cech osobowości dzieci i dorastających. Polska adaptacja Big Five Questionnaire-Children (BFQ-C)

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 73-85
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.011.5089

Struktura wartości w późnym dzieciństwie

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 33-45
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Struktura czynnikowa Kwestionariusza Stylów Tożsamości Michaela D. Berzonsky’ego. Ile stylów mierzy ISI3?

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 49-64
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a kształtowanie poczucia tożsamości w sferze edukacyjnej i zawodowej

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 1, s. 87-101
Data publikacji online: 25 lutego 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.006.1018

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Kołowy Model Sposobów Kształtowania się Tożsamości: założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 13–32
Data publikacji online: 23 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.016.13153

Sprawozdania i recenzje