Artykuły

Sortuj według

Jan Błoński – idiosynkrazje

Wielogłos, 2014, Numer 4 (22) 2014: Czytanie Błońskiego, s. 45–52
Data publikacji online: 22 maja 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.14.045.3454

ROZMOWA „WIELOGŁOSU”

Wielogłos, 2009, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, s. 7-35
Data publikacji online: 2009

Rozprawy i szkice

Kwestia śmiechu – rozważania o Różewiczu

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 1-22
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.001.15874

Recenzje i omówienia

Kwiat nieznany

Wielogłos, 2009, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, s. 159-165
Data publikacji online: 2009

Wyprowadzenie z humanistyki (O książce Michała Pawła Markowskiego Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki)  

Wielogłos, 2014, Numer 1 (19) 2014: Henryk Markiewicz - człowiek i uczony, s. 91–100
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.014.2238