Artykuły

Sortuj według

The evolving concept of health promotion: definitions, outcomes and classification of interventions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 141-149
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.014.4317

The growth of e-health services focused on mental health

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 4, s. 195-301
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.029.2168

Ocena wykorzystania technologii informacyjnych wśród rodziców dzieci ze schorzeniami przewlekłymi

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 4, s. 318-325
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.031.2170

Przegląd wybranych zagrożeń zdrowotnych związanych z Internetem

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 4, s. 326-332
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.032.2171

Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 47-56
Data publikacji online: 2010

Znaczenie technologii wspomagających w życiu osób w starszym wieku

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 144-155
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.011.0348

mHealth - areas of application and the effectiveness of interventions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 155-166
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.018.10431