Artykuły

Sortuj według

Rola Funduszu im. dra Władysława Kretkowskiego w kształtowaniu krakowskiego ośrodka matematycznego

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 157-192
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.007.6150

On mathematical lectures at the Jagiellonian University in the years 1860‒1918. Essay based on manuscripts

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, s. 59-71
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.058.2508

Fotografia: Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907. Trudne identyfikacje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 9–27
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.025.12858

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 153–166
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.024.12607

NAUKA BEZ GRANIC

Stypendyści Akademii Umiejętności w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze w latach 1891–1914. Matematyka

Studia Historiae Scientiarum, 19 (2020), s. 375-422
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543702XSHS.20.012.12568

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 207–231
Data publikacji online: 10 grudnia 2019

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 185–193
Data publikacji online: 17 grudnia 2020