Stanisław Domoradzki

Artykuły

Sortuj według

Riemann surfaces in Puzyna’s monograph: Teorya Funkcyj Analitycznych

Nauki Podstawowe Zeszyt 2-NP (20) 2015, s. 93-98
Data publikacji online: 23 marca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.208.4413

Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period. Part I: 1918‒1925

Nauki Podstawowe Zeszyt 2-NP (20) 2015, s. 99-115
Data publikacji online: 23 marca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.209.4414

Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period. Part II: 1926‒1939

Nauki Podstawowe Zeszyt 2-NP (20) 2015, s. 117-141
Data publikacji online: 23 marca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.210.4415

On the beginning of topology in Lwów

Nauki Podstawowe Zeszyt 2-NP (20) 2015, s. 143-152
Data publikacji online: 23 marca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.211.4416

On mathematical lectures at the Jagiellonian University in the years 1860‒1918. Essay based on manuscripts

Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, s. 59-71
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.058.2508

On some aspects of the set theory and topology in J. Puzyna’s monumental work

Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, s. 85-97
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.060.2510

NAUKA W POLSCE

Polish mathematicians and mathematics in World War I. Part II. Russian Empire

18 (2019), s. 55-92
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/2543702XSHS.19.004.11010

Polish mathematicians and mathematics in World War I. Part I: Galicia (Austro-Hungarian Empire)

17 (2018), s. 23-49
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543702XSHS.18.003.9323

Działalność Komisji Historii Matematyki przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1977–2000

22 (2023), s. 509-540
Data publikacji online: 5 października 2023
DOI 10.4467/2543702XSHS.23.014.17705

KRONIKA

Kronika

Issue 1, s. 167–174
Data publikacji online: 13 marca 2020

NAUKA BEZ GRANIC

O spotkaniach Andrzeja Pelczara z matematykami francuskimi w roku akademickim 1967/68

19 (2020), s. 489-504
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543702XSHS.20.015.12571

KRONIKA NAUKOWA

Mathematics in the interwar period in Central-Eastern Europe. The report on an international research project for the years 2018–2020

20 (2021), s. 895–937
Data publikacji online: 13 września 2021
DOI 10.4467/2543702XSHS.21.026.14057

Andrzej Pelczar (1937–2010). „Człowiek prawy, o wyjątkowych zasadach moralnych”. Sesja wspomnieniowa online (2 czerwca 2020 r., godz. 17.00–20.00)

19 (2020), s. 5810601
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2543702XSHS.20.020.12576