Artykuły

Sortuj według

Swiss experiences of Ignacy Mościcki

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, s. 137-149
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.066.2516

Artykuły pokonferencyjne: Jędrzej Śniadecki i jego dziedzictwo. Sesja Nadzwyczajna podczas 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Chemia Jędrzeja Śniadeckiego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 21-34
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.002.10995

NAUKA BEZ GRANIC

Vestium i Ruthenium na tle historii chemii

Studia Historiae Scientiarum, 18 (2019), s. 295-313
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/2543702XSHS.19.010.11016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2019 ROKU

Sprawozdanie z Działalności IHN PAN w 2019 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 169–184
Data publikacji online: 28 września 2020

Opracowania badawcze

Akademia Umiejętności (1872–1918) i jej czescy członkowie

Studia Historiae Scientiarum, XIV (2015), s. 37-62
Data publikacji online: 27 czerwca 2016
DOI 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.003.5259