Andrzej Kajetan Wróblewski

Stanowisko naukowe:

Professor emeritus

Artykuły

Sortuj według

Polish physicists and the progress in physics (1870‒1920)

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, s. 255-273
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.076.2526

ARTYKUŁY

Jak Józef Herman Osiński został obdarzony obliczem Lorda Kelvina. Proces poszlakowy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 45–60
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.013.10343